Slik finner du billig forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån kan være nettopp det du trenger hvis en uforutsett utgift brått dukker opp. Sørg allikevel for at du kjenner til både fordelene og ulempene ved et forbrukslån.

Når man ser nærmere på hva som skiller et forbrukslån fra andre lånetyper, er det lettere å vurdere om det passer deg i din situasjon.

De fleste har hørt at forbrukslån kan være svært dyre lån. Dette stemmer til en viss grad. Det betyr derimot ikke at alle lån av denne typen er like dyre. Av og til kan et lån uten sikkerhet hjelpe oss realisere en drøm vi ellers ikke har midler til. Da er det steg vi kan ta for å sørge for likevel ender opp med et rimelig lån.

Hva avgjør hvor dyrt et lån uten sikkerhet er?

Et lån uten sikkerhet er et lån du får uten at banken tar pant i din eiendel. Som et resultat av dette er den nominelle rentesatsen høyere enn et lån med sikkerhet. Det er imidlertid stor forskjell mellom ulike lånetilbydere hvor høy denne renten er. I tillegg tar mange banker termingebyr og etableringsgebyr. Etableringsgebyr er en engangssum, mens termingebyr er en fast sum du betaler hver termin. Lengde på nedbetalingstid vil også påvirke hvor dyrt lånet blir totalt. Lengre nedbetalingstid gir større renter og flere gebyr.

Sammenlign ulike låntilbydere

Det viktigste du kan gjøre for å finne det billigste lånet er å sammenligne ulike lånetilbydere. Sammenligne da den effektive renten og ikke bare den nominelle renten. Effektiv rente er totalkostnad, inkludert rentesats og gebyr. Du går enkelt inn på sidene til ulike tilbydere for å se hvilken rente de tilbyr. Du kan også gå inn på sider som sammenligner flere tilbydere for deg. Det er viktig å vite at rentesats alltid blir bestemt individuelt, etter du har sendt søknad. Den renten de reklamerer for er altså ikke nødvendigvis den renten du får.

Søk på flere forbrukslån

For å være sikker på å få det rimeligste lånet, er det lurt å søke flere tilbydere samtidig. Dette er gratis og uforpliktende. Da søker du enten alene, eller bruker en lånmegler. En lånmegler er en aktør som samarbeider med flere lånetilbydere. Da sender du inn en søknad, som deretter blir sendt til flere lånetilbydere. Når du har fått alle svarene, kan du velge det lånet som har den laveste effektive renten.

Fordeler med forbrukslån

1. Forbrukslån krever ingen pant i bolig eller annen sikkerhet

Forbrukslån er en av de vanligste lånetypene i Norge. Vanligvis er et det et lån som en finansinstitusjon innvilger uten at du behøver å stille pant i en verdigjenstand, som hus eller hytte. Derfor er det lettere for kunder som ikke har noe å stille som sikkerhet å få et slik lån. Det betyr at du ikke er utestengt fra lånemarkedet selv om du ikke allerede eier betydelige verdier.

Siden det ikke stilles sikkerhet i for eksempel en bolig regnes disse lånene som mer usikre. Det er en årsak til at de vanligvis har en høyere rente enn et tradisjonelt boliglån.

Det finnes også flere årsaker til det, som at et boliglån gjerne er mye større og mer langsiktig.

Over hvor lang tid lånet skal nedbetales avhenger av størrelsen på lånet.

2. Du bestemmer hva pengene går til

Du bestemmer selv hva pengene du låner skal brukes til. Dette er kanskje den aller største fordelen med et forbrukslån uten sikkerhet.

Lånet er ikke avhengig av om noen andre synes det du låner til er verdt å bruke penger på – her er det du som bestemmer!

Siden lånet ikke knyttes opp mot en verdigjenstand kan du bruke det til å finansiere en ferie for familien, eller bli med på den helt spesielle venneturen.

3. Rask innvilgelse

En annen stor fordel er at et forbrukslån vanligvis kan innvilges veldig raskt.

Det er viktig hvis du brått får en uforutsett utgift. Livet har mange overraskelser, og dessverre hender det at de er negative. Hvis en utgift kommer så brått at det er vanskelig å vente til neste månedslønn kommer inn på kontoen kan et lån være en god overgangsløsning.

En annen fordel er at det kan brukes til å refinansiere kredittkortgjeld fra flere kort. Det kan hjelpe deg til å få oversikt over den totale gjelden din, ved at alt samles i ett lån.

Da blir effektiv rente lavere, og du får bedre oversikt over økonomien din – det er alltid en fordel.

4. Forbrukslån er fleksibelt

Fleksibilitet er også en viktig fordel ved forbrukslån. Dersom man ikke har en formue å ta av ved spesielle anledninger, som bryllup eller andre markeringer i livet, kan et lån være løsningen. Hvis man er nøye med å sette opp en realistisk betalingsplan kan det være en hjelp for å få realisert ting man føler er viktig i livet.

Hvis man ikke har satt av penger til spesielle begivenheter i livet, som bryllup, kan et lån være løsningen for å få gjennomført feiringen man lenge har drømt om.

Denne fleksibiliteten kan være god å ty til både i gode og vanskelige tider. For eksempel kan en skilsmisse føre mange problemer med seg, ikke minst at man kan måtte etablere seg raskt på et nytt sted. Slike enkelthendelser kan kreve ekstraordinære løsninger.

Som navnet tilsier brukes forbrukslån til forbruk. Det vil si at vi kjøper gjenstander eller tjenester som vi ikke kan, eller ønsker å, spare til på før vi gjør innkjøpet. Dersom du tenker at akkurat nå har jeg tid og anledning til å pusse opp, men jeg har ikke råd, kan forbrukslån være en løsning. Oppussing kan bidra til at boligen din får større verdi. I så fall vil et forbrukslån samtidig kunne også bidra til noe verdiskaping.

Da er det uansett viktig å regne ut at du har råd til å betale lånet ned relativt raskt. Hvis du ikke har en realistisk og god tilbakebetalingsplan kan et forbrukslån bli en dyr løsning fordi renten gjerne er høyere enn ved tradisjonelle boliglån.

5. Høyere beløp enn ved kreditt

Beløpsgrensen er også en fordel med forbrukslån framfor kredittkort. Et forbrukslån kan ofte ha et høyere beløp enn det som er vanlig for kredittkortlån. Beløpet kan være så mye som 600 000 kr, men det blir fastsatt etter en kredittvurdering. Samtidig kan nedbetalingstiden også ofte være lenger enn ved kreditt.

6. Kan være billigere enn økt boliglån

En annen måte å finansiere uforutsette utgifter eller rent forbruk på, er å gjøre det gjennom boliglånet. Noen øker boliglånet sitt for å betale andre ting enn boligen. Dersom månedlig betalingsbeløp ikke økes samtidig, kan de ende opp med å betale for dette forbruket i 10-20 år.
Hvis man i stedet tar opp et forbrukslån, og sørger for å sette opp en betalingsplan på å betale det ned på få måneder, vil det da bli billigere.

Ulemper med forbrukslån

Forbrukslån er en av mange som tilbyr forbrukslån. De påpeker at det forutsetter at man har kontroll på økonomien og setter opp en betalingsplan som det er realistisk å følge.

Ikano Bank hevder videre at en av de største fordelene ved slike lån også kan være en av ulempene – nemlig fleksibiliteten. Det kan være fristende å låne litt mer enn man trenger, for å føle seg fri til å bruke litt mer penger enn vanlig i en periode. Ikano Bank understreker at det er viktig å være bevisst på hva man ønsker å låne penger til. Når lånet innvilges bør det brukes til kun det man hadde planlagt, og ikke andre ting. Å låne «litt ekstra» kan sammenlignes med å ta opp boliglån, og så bruke deler av det på safari i Afrika. Det er verken vanlig eller anbefalt.

Planlegg hva lånet skal gå til, og bruk pengene på det og ikke noe annet. Da beholder du kontroll.

Planlegg hva du skal bruke pengene på og hold deg til planen.

1. Kostnadene er høyere enn ved tradisjonelle lån

Kostnaden ved et forbrukslån er en annen ulempe. Det er også hovedårsaken til at man bør være bevisst på å kun låne til det man trenger. For jo høyere det er, jo lenger tid tar det å betale det ned. Forbrukslån er generelt langt dyrere enn for eksempel boliglån. Man bør derfor ha en klar plan på hvor raskt det skal betales ned, og sørge for å holde seg til den planen. Hvis man ikke gjør det kan man komme i en vanskelig gjeldssituasjon.

Dersom man får problemer med å betale ned forbrukslånet så kan man søke om betalingsutsettelse. Men å få utsettelse vil øke totalkostnadene på et allerede relativt dyrt lån. Det bør derfor unngås. Likevel ligger det en viss trygghet i å vite at muligheten er der.

2. Individuell vurdering

Det skal alltid gjøres en vurdering før et forbrukslån innvilges. Da ser banken på kundens betalingsevne, og vurderer inntekt i forhold til total gjeld.

Det kan også være andre faktorer som påvirker hvor betalingsdyktig banken anser en kunde for å være. For eksempel kan tidligere betalingsanmerkninger telle negativt.

Ifølge Finanstilsynet utgjør forbrukslån en liten del av norske husholdningers samlede gjeld, kun om lag tre prosent. Den andelen ser imidlertid ut til å vokse. Finanstilsynet forteller at veksten av forbrukslån for tiden er høy.

Kritikk av forbrukslån

Ifølge VG har vi i Norge over 100 milliarder i forbruksgjeld, og stadig flere tar opp forbrukslån.
De viser til uttalelser fra forbrukerøkonomer som påpeker farene ved forbrukslån. Problemene de ser ved denne type lån henger først og fremst sammen med at kunden selv i stor grad vurderer egen betalingsevne. Hvis man da ikke har selvdisiplin og realisme nok til å begrense låneopptaket til det man kan betjene, vil man kunne komme i et gjeldsuføre.

Likevel synes det å være en enighet om at det at disse lånene finnes er positivt. Det å ha en løsning tilgjengelig for krisetilfeller er grunnleggende viktig, fordi det finnes svært mange som ikke har en formue å ty til dersom akutte økonomiske problemer oppstår.

Dersom man ser seg nødt til å ta opp forbrukslån betyr ikke det nødvendigvis at økonomien er i krise. Noen ganger kan det være at man rett og slett ikke kommer utenom. Men da bør det være et signal om at man gjennomgår egen økonomi, og bli bevisst på framtidige utgifter.

Finansportalen påpeker at dersom vi ikke hadde hatt et godt marked med forbrukslån ville det kunne utviklet seg et svart lånemarked. Det er fordi det alltid vil være etterspørsel etter lån uten sikkerhet. De legger også til en advarsel om at en husholdning med mye kortsiktig gjeld tåler rentesvingninger dårligere enn andre.

Rentene påvirker budsjettene våre, både for forbruksgjeld og annen gjeld. Derfor bør det alltid være en buffer i forhold til hvor store lånekostnader vi totalt pådrar oss.