Det har aldri vært enklere å ta opp et forbrukslån enn det er i dag. Dette henger sammen med at det er mange aktører på lånemarkedet som tilbyr denne lånetypen og en søknad kan du sende inn hvor som helst, og når som helst.

En lånesøknad sender du enkelt elektronisk og du vil som regel få svar innen kort tid. I denne artikkelen har vi samlet gode råd til deg om hva et forbrukslån er, hvilke fordeler det har og hvordan du unngår å misligholde lånet.

Forbrukslån

Et forbrukslån er enkelt forklart en samlebetegnelse for lån som ikke krever sikkerhet av lånetaker og som er ment til forbruk. Det er med andre ord ingen krav om at du oppgir årsak til hvorfor du ønsker et lån når du søker om dette i banken. Du bestemmer selv hvordan du ønsker å disponere pengene du låner og dette er med på å gjøre et forbrukslån til en svært fleksibel lånetype.

De fleste som ønsker å ta opp forbrukslån, bruker dette til ulike prosjekter som for eksempel:

  • Pusse opp hjemme eller på hytta
  • Refinansiere annen gjeld som smålån eller kredittkort
  • Betale uforutsette utgifter som ikke kan utsettes
  • Gjøre innkjøp av inventar, hvitevarer eller annet møblement til hjemmet
  • Reiser eller ferier

Når du søker om et forbrukslån vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Å få innvilget en søknad om forbrukslån forutsetter at du har en god nok kredittverdighet. Dette er noe banken regner ut i en kredittscore som baserer seg på opplysninger som kommer frem i kredittsjekken.

Disse opplysningene har banken hentet inn fra blant annet skatteetaten og det offentlige gjeldsregisteret. Har du høy kredittscore vil dette si at det ikke utgjør en stor risiko for banken å låne ut penger til deg. Er du derimot lite kredittverdig, altså at kredittscoren din er lav, vil dette si at du utgjør en større risiko for banken. Dette betyr ikke nødvendigvis at du vil få avslag på lånesøknaden, men betingelsene for lånet kan være annerledes og mer begrenset. Betingelser handler ofte om rentesats og nedbetalingstid.

Forbrukslånets renter, låneramme og nedbetalingstid

Et forbrukslån er et lån som banken låner ut med en høyere risiko sammenlignet med lån som krever sikkerhet, er renten vesentlig høyere. Den effektive renten på et forbrukslån kan ligge på mellom 5%-25%. Dette vil si at et forbrukslån vil være noe dyrere sammenlignet med andre lån som har en lavere rente. I tillegg tilkommer etableringsgebyr og termingebyr.

Et forbrukslån er som oftest kun ment å være midlertidig. Det er derfor en forutsetning for lånet at det skal tilbakebetales innenfor en kort tidsramme. Du kan bruke opptil fem år på å betale tilbake forbrukslånet. Valgt nedbetalingstid vil ha en innvirkning på lånets totale kostnad. Velger du lang nedbetalingstid vil lånet bli dyrere totalt enn ved kort nedbetalingstid. Merk at de månedlige avdragene vil være høyere ved kort nedbetalingstid enn ved lang.

Når du søker om et forbrukslån er det viktig at du skaffer deg en oversikt over hva du har behov for å låne. Det er en begrensning på 600 000 kroner du kan låne uten sikkerhet. Denne lånerammen forutsetter at du har økonomi til å betjene dette. Har du behov for mer utover dette må du undersøke andre lånemuligheter.

Krav til deg som søker om forbrukslån

For å kunne søke om et hvilket som helst lån i Norge, må du minst være fylt 18 år. Noen banker krever likevel at du er eldre og fylt 20-25 år for å søke om forbrukslån. I tillegg til alderskravet er det også et krav om at du må være norsk statsborger eller være bosatt i Norge. Videre krever banken at du har fast inntekt.

Dette kan for eksempel være lønn, pensjon eller trygd. Det er med andre ord ikke et krav om at du må være i arbeid og stå i en fast stilling. Du må minimum ha en årsinntekt på 100 000 -250 000 kroner. Dette avhenger fra bank til bank. Du må undersøke hvilke betingelser og vilkår som gjelder for den banken du søker i.

Å søke om et forbrukslån krever at du har en god og ryddig økonomi som viser at du har oversikt og kontroll. Dersom du er registrert med en betalingsanmerkning eller har aktive inkassosaker, vil dette være det motsatte av det. Du kan derfor ikke ha dette når du søker om lån uten sikkerhet.

Svar på søknad om lån

Behandlingstiden for et forbrukslån er lav. Banken har behov for all nødvendig dokumentasjon for å ta en rask, effektiv og riktig vurdering av din økonomiske situasjon. Når dette er på plass kan banken gjøre den individuelle vurderingen som kreves for å fastsette rente og andre betingelser. Blir søknaden innvilget vil du måtte signere avtalen om lån. Så snart dette er i orden kan banken utbetale lånet til din konto, normalt 1-3 virkedager etter at avtalen er signert.

Tips: Les også lån uten sikkerhet til shopping

Hva skjer om du ikke betaler?

Det kan være mange årsaker til at du havner i en situasjon der du blir forhindret fra å betale ned forbrukslånet ditt slik det er avtalt. Dette kan blant annet dreie seg om en plutselig permittering fra arbeidsplassen din eller at du mister jobben. Det kan også være at andre utgifter har blitt større på grunn av et samlivsbrudd. Andre opplever å få mindre inntekt dersom de går fra full jobb og over i arbeidsledighet med mindre utbetalt.

Hva er mislighold av gjeld?

Når du ikke betaler ned på lånet slik det er avtalt, kalles dette at du misligholder avtalen. Dette er hva banken kaller for restanse. Du vil da motta et brev om at lånet ditt er i restanse. Det som videre skjer er at du blir bedt om å betale inn skyldig beløp. Dette betyr ikke nødvendigvis at banken vil kreve at du innfrir lånet, men at du blir bedt om å betale de avdragene som mangler. Dersom du gjør dette vil lånet gå tilbake til normalen igjen.

Har du derimot problemer med å innfri de avdragene du skylder, vil banken sende kravet til inkasso. Når dette skjer, vil det påløpe flere renter og omkostninger. Banken kan i noen tilfeller kreve hele lånebeløpet tilbakebetalt.

Hvordan unngå mislighold av gjeld?

Det er viktig å huske på at banken ønsker å finne gode løsninger som du kan leve med slik at du kan få oversikt og gjenvinne kontroll. Derfor er det alltid lurt å være i forkant og snakke med banken om du ser at du vil ha problemer med avdragene. Du kan for eksempel be om en betalingsutsettelse. Banken kan i noen tilfeller også gå med på å fryse lånet ditt inntil du klarer å finne en løsning.

I noen tilfeller kan det være lurt å vurdere refinansiering av gjelden din. Å refinansiere betyr at du tar allerede eksisterende gjeld og erstatter denne med et nytt lån. Det er ønskelig at det nye lånet vil kunne gi nye og bedre betingelser, ofte snakk om lavere rente og forlenget nedbetalingstid.

Om du kan samle et eller flere lån i ett større lån, vil du kunne spare penger. Du kan spare både rentekostnader og andre omkostninger. Hovedmålet med en refinansiering er ikke at du skal bli fri for gjelden din. Målet er at du skal kunne håndtere gjelden din på en bedre og mer økonomisk måte.