Et lån uten sikkerhet er en svært fleksibel lånemetode. Denne typen lån stiller ingen krav til bruksområde for pengene du låner. Det er derfor ingenting som hindrer deg i å ta opp et lån for å shoppe. Men hvor lurt er det egentlig?

Ulike typer lån uten sikkerhet

Forbrukslån er samlebegrepet for alle lån uten sikkerhet. Du forbinder nok forbrukslån kun med lånemetoden. Begrepet inkluderer derimot også smålån, mikrolån, kredittkort og andre kredittrammer. Dette tilsvarer mindre risiko for deg, men økt risiko for den som utsteder lånet. Den økte risikoen for banken gjenspeiler seg i at usikrede lån har høyere rente.

Fordeler og ulemper med lån uten sikkerhet

Det er både fordeler og ulemper med et lån uten sikkerhet. Fordelen er fleksibiliteten for lånet. Du kan benytte det til det du selv ønsker. At det ikke kreves sikkerhet, gjør også at flere får mulighet til å kunne ta opp lån ved behov. På den andre siden er ulempen at nordmenn ligger i verdenstoppen for privat gjeld. Usikret gjeld er én av de største risikoene i norsk økonomi.

Risikoen er lavere for deg når du ikke behøver å stille sikkerhet. Banken kan dermed ikke kreve eiendelene dine tvangssolgt om du misligholder lånet. Det betyr derimot ikke at du kan la være å betale for deg. Ved eventuell inkassosak, kan namsmann trekke direkte fra inntekten din eller se om du har verdier som kan dekke gjelden din.

Renten på lån uten sikkerhet er mye høyere enn lån med sikkerhet. Et boliglån er et lån med sikkerhet, som har en rente på rundt 2 %. Billån er også sikret, og har en rente på rundt 5 %. Til sammenligning er forbrukslån det rimeligste lånet uten sikkerhet. Dette har normalt en rente mellom 10 og 15 %.

Lån uten sikkerhet til shopping

Når du vurderer å søke om et lån uten sikkerhet, er det flere ting du bør tenke over. Først og fremst må du se på kostnad og nytte. Siden denne lånemetoden har høye renter, vil det bli dyrt over lenger tid. Da må du se på hvor mye lånet vil koste deg i kroner og øre, sammenlignet med hva du sitter igjen med av verdi. Det er stor forskjell på å investere i oppussing av bolig og kjøp av et par sko. Oppussingen vil gi deg økt verdi på boligen din. Skoene er en forbruksvare og vil synke i verdi.

Skal du benytte lån uten sikkerhet til shopping, bør du sørge for å ha en plan for rask nedbetaling. Du bør prioritere å bruke eventuelt overskudd til å betale ned ekstra på lånet. Vurder også hvilken lånemetode som blir billigst for deg.

Kortsiktig og langsiktig nedbetaling

La oss si at du skal kjøpe et par sko til 1 000 kroner, som du vet at du kan betale tilbake ved neste lønning. Tar du opp et lån, vil rentene løpe fra første dag. Et kredittkort har derimot ofte en rentefri periode mellom 30 og 60 dager. Det betyr at du kan unngå rentekostnadene om du betaler tilbake innen denne perioden. Dermed slipper du å betale renter for skoene du har kjøpt.

Har du behov for en lenger nedbetalingsplan, bør du velge det rimeligste lånealternativet. Da må du sørge for lavest mulig rentekostnader. Et vanlig forbrukslån vil gi deg lavest rente og er det beste valget ved en lenger nedbetalingsperiode.

Nedbetaling

I Norge er det lovbestemt at du maksimalt kan få fem års nedbetalingstid på usikret gjeld. Selv om det kan være fristende å velge maksimal nedbetalingstid, bør du unngå det om du kan. Ikke glem at rentekostnadene blir høyere jo lenger tid du har lånet. Prioriter å betale ned på gjelden din. Det blir som regel mest lønnsomt!

Oppsummering

Det er ingenting som sier at du ikke kan ta opp et lån uten sikkerhet for å shoppe. Det vil derimot kunne fordyre varene du kjøper. Ønsker du likevel å finansiere shoppingen på denne måten, bør du passe på at rentekostnaden blir lavest mulig. Bruk tid på å sammenligne ulike lånetilbud før du signerer en avtale. Ta høyde for den rentefrie perioden et kredittkort har. Betaler du tilbake innenfor denne perioden, kan du slippe rentekostnader. Vær også konsekvent og velg den korteste nedbetalingstiden du kan håndtere.